Copéma Tips
Topptips och Powerplay med Flitiga Ebba

Svenska Spel tar inte emot system för topptips och powerplay med filinlämning. Inlämningen av system som är gjorda med Copéma Tips får därför göras på annat sätt. Lösningen är programmet Flitiga Ebba, som kan installeras från nedladdningssidan. Där finns även programmet Flitiga Lisa, som kan lämna in system till Betssons EttKryssTvå.

Här följer först en översiktlig beskrivning av inlämningen till Svenska Spel och därefter en noggrannare beskrivning. Det hela är mycket enkelt, men första gången behöver man göra en del inställningar.

Systemet sparas från Copéma Tips som en Ebba-fil. När man sedan ska lämna in systemet loggar man in till Svenska Spel, öppnar sidan med aktuellt spel och väljer Enkelrader. Svenska Spels sajt minskar man ner så att man även får plats med Flitiga Ebba på samma skärmbild.

Svenska Spels sida och Flitiga Ebba på samma skärmbild.

  
Flitiga Ebba fyller i raderna på kupongen och kan även sköta hela inlämningen, sända in kupong efter kupong tills hela systemet är inlämnat.

   
För att Ebba ska hitta rätt på skärmen måste man visa två klickpunkter, de markerade rutorna nedan. Var övriga tipstecken finns på kupongen räknar Ebba ut själv.


 

Ebba behöver också veta vilka rader som ska lämnas in. När man har gjort systemet med Copéma Tips sparar man systemet som en Ebba-fil. Det kan göras från och med version 11.4. Om man har en äldre version och en giltig licensnyckel är uppdateringen gratis.

"Hämta TT/PP-fil" hämtar in systemet till Ebba.

   
Ebba kan jobba på två sätt.   

1. Ebba fyller i raderna och de andra klicken gör man manuellt.
  
Ebba håller reda på vilka rader som är inlämnade och uppdaterar radnumren automatiskt. Efter klick på "Fyll i kupongen" fyller Ebba i raderna och övrriga klick som Betala mm gör man manuellt.

2. Ebba gör hela jobbet.
För att inlämningen ska göras helautomatiskt måste man ange även övriga klickpunkter samt ställa in fördröjningstider mellan klicken.
 

   
Bruksanvisning finns i programmet.

 
 
   
En noggrannare beskrivning av hur man lämnar in system med Flitiga Ebba
   

Konstruera system för Topptipset eller Powerplay med Copéma Tips och spara systemet som vanligt. Spara också systemet som en Ebba-fil, raden näst längst ned i menyn System.

Nedersta raden är för Flitiga Lisa, Ebbas syster som lämnar in rader till Betssons EttKryssTvå.

Copéma Tips kan stängas när både systemet och Ebba-filen har sparats.

 

 

 Menyn System i Copéma Tips

 


Öppna både Svenska Spels sida för inlämning av enkelrader samt Flitiga Ebba. Lägg fönstren så att de inte överlappar varandra.
Välj "Fylla i kuponger" som Ebbas uppgift. Då fyller Ebba i kupongerna och de andra klicken gör man manuellt.
Klicka på "Hämta TT/PP-fil" och hämta den sparade Ebba-filen.
 Bild med både Svenska Spels kupong och Flitiga Ebba på skärmen.
 

Ställ in x- och y-värdena så att klick på Testa-knappen flyttar markören till ettan i match 1, tipsrad 1. Låt pilspetsen eller fingertoppen i markören peka mitt i rutan. Både x- och y-värdet är noll (0) i bildskärmens övre vänstra hörn. Större x-värde flyttar åt höger och större y-värde flyttar nedåt på skärmen.

Gör sedan motsvarande för tvåan i match 8 i sista synliga tipsraden. Vanligen ser man 12 rader på kupongen. Om man ser färre rader än 12 ställer man in klickpunkten för sista synliga raden och ändrar 12:an med gul bakgrund till aktuellt radnummer.

När inställningarna stämmer klickar man på "Alla inställningar är OK" och därefter blir även knappen "Fyll i kupongen" klickbar. Fördröjningen mellan klicken är 80 ms. Justera om det behövs. Kupongen måste hinna reagera på klicken så därför behövs en viss fördröjning.

Inställningarna kan sparas om programmet körs med administratörsrättigheter. Inställningen för det är enkelt och behöver bara göras en gång efter att programmet har installerats. Se bruksanvisningen i programmet. Senast sparade inställningar hämtas in automatiskt när programmet startas. På så vis blir det enklare att flytta Svenska Spels sida än att ställa in värdena på nytt.


Ebba kan också göra hela inlämningen, lämna in alla kuponger automatiskt. För att det ska vara möjligt måste man förstås ställa in alla klickpunkter och tillräcklig fördröjning mellan klicken. Skulle något ändå bli fel är mellanslagstangenten nödstopp. Det kan behövas ett par tryck på den. Att stoppa programmet på anat sätt kan bli svårt då Ebba dansar med markören på skärmen.
 


Klickpunkter

Välja spelomgång är klick i någon av de mörka rutorna som visas efter att man har valt Topptips eller Powerplay.
 

Enkelrader finns i rutan som visas efter valet ovan.

 
 "Vinkeln" är rutan längst ner i högra hörnet.
 
Insats bockar man i om man ska spela annat än 1 kronas. I så fall är klickpunkten den insats man väljer.
Första Betala-knappen är den nere till höger.
 
Efter klick på första Betala-knappen kommer det en ny Betala-knapp ungefär mitt i bilden.
Om spelet gäller Topptipset från stryk- eller europatipskupongen får man en fråga till som kan besvaras med Nej. Om man spelar någon annan kupong ska inte kryssrutan markeras.
 

Till förstasidan          Till nedladdningssidan          Beställa licensnyckel
Copéma - de bästa programmen för tips och trav enligt många användare