Copéma
Om Topptips och Powerplay

     

 

Topptips och Powerplay

Tre saker gör Topptips och Powerplay mycket intressanta, vare sig man spelar små eller stora system med Copéma Tips.

1. Svenska Spel tar emot system med filinlämning.
Nu behöver man inte tänka på att begränsa antalet kuponger när man gör systemet. Tidigare var det praktiska problem med inlämningen om systemet blev på många kuponger. Med filinlämning finns inte problemet.

2. Copéma Tips kompenserar sämre utdelning med fler vinstrader.
Med procentuella garderingar och krav på raderna får olika rader olika stor chans att komma med i systemet. Att konstruera system med minsta radskillnaden noll innebär att dublettrader, tripplar osv blir tillåtna. Då kan man konstruera systemen så att ju lägre utdelningen blir, desto fler vinstrader får man. "Vanliga" system kan inte ge mer än en (1) vinstrad. En omgång med dålig utdelning blir då mer eller mindre bortkastad. Med minsta radskillnaden noll finns inte det problemet. Systemen kan också göras mycket stora. Ju fler rader, desto fler vinstrader.

3. Vinsterna är 70 % av omsättningen.
Jämför med Europatipset och Stryktipset där vinsterna är 65 % av omsättningen. Av hela vinstpotten går sedan 40 % till de som har 13 rätt. Lägg därtill att 13 matcher är så pass svårt att många tippare aldrig får 13 rätt med hyfsad utdelning. Med bara 8 matcher på kupongen är det mycket lättare att få alla rätt.

Begränsning
Svenska Spel tillåter inte mer än 1 000 rader per fil för Topptipset och Powerplay, Om man spelar större system får man dela upp systemet vid inlämningen. För ett system på t ex 1 500 rader lämnar man först in raderna 1 - 1 000 och därefter raderna 1 001 - 1 500.
För Stryk- och Europatipset är begränsningen 10 000 rader per fil. Maximal insats per spelomgång till Svenska Spel är f.n. 20 000 kr. Det gäller även Topptips och Powerplay.