Copéma Trav
V86   V75   GS75     V65   V64   V5   V4 
    

 

Har det hänt att hästen som vann inte fick plats i ditt system?
Nu kan du ta med fler hästar i systemet utan att öka kostnaden. Principen är enkel. Alla system innehåller mer eller mindre bra rader. Om vi tar bort rader som vi anser vara chanslösa minskar kostnaden och vi kan ta med fler hästar. Copéma-programmet håller reda på alla rader, väljer bort de som inte klarar dina krav och sätter ihop de som är kvar till ett antal kuponger, ett flerkupongsystem. Nedan ser vi ett exempel på hur man kan göra. Programmet är mycket flexibelt. Du kan göra systemen precis som du vill, så se detta bara som ett exempel.

Installera gärna Copéma för V75 i din dator så kan du själv konstruera system. Copéma-programmen jobbar under Windows. Om du vill installera programmet direkt kan du klicka här och om du vill veta mer om installation finns nedladdningssidan.


 

Flerkupongsystem ger bättre vinstchanser 

Exempel på hur man kan göra ett flerkupongsystem.


1. Hämta startlistor och välj hästar


För att komma till sidan nedan klickar man på Data, rank i programmets huvudsida. Programmet hämtar hästar, kuskar, odds och insatsfördelning med klick på Hämta startlistor.

I exemplet har vi tagit med många hästar till systemet. Man kan givetvis välja så många eller få hästar man vill. För varje häst som man tar med väljer man om det ska vara en A-, B-, C- eller D-häst. Det underlättar systemkonstruktionen. De val man gör kan enkelt ändras närhelst man vill. Vanligen väljer man A för de man tror mycket på, B för de man tror lite mindre på och så vidare. Det är inte nödvändigt att använda alla fyra grupperna och behöver man fler grupper går även det.


Skärmbild från rutan "Data, rank" när hästarna är i streckordning.

Valet av hästar gör man med musklick i de små rutorna, som står för A, B, C och D.
Färgen visar om det är en  A ,  B ,  C  eller  D -häst.
Flera hästar kan markeras på en gång med "drag och släpp". Hästarna kan också flyttas till en egen rankordning.2. Sätt krav på raderna

Systemet i bilden ovan är på 7 x 5 x 6 x 6 x 1 x 5 x 8 = 50 400 rader. Vi kan ta med så många eller få hästar vi vill till systemet och sedan minska kostnaden genom att sätta krav på raderna.

Principen är enkel. Ju fler hästar vi tar med, desto större chans att sjuan finns bland dem. Sedan minskar vi kostnaden genom att välja bort rader som vi inte tror på. Om vi till exempel tror att det vinner högst 1 D-häst ska vi inte betala för raderna som innehåller flera D-hästar. Fler hästar i systemet ökar chansen till sjuan och bortvalet av rader minskar chansen. I exemplet minskar kravet "högst 1 D-häst" antalet rader från 50 400 till 24 120. Vi tjänar 50 % och lär riskera betydligt mindre, alltså ett bra val.

Programmet har flera verktyg för bortval av rader. Vi tittar på en av dem, Vinnare, som finns längst ner till vänster i programmet.
 

Vi tror att minst 2 och högst 5 A-hästar vinner. Då är det onödigt att betala för raderna som innehåller 7, 6, 1 eller ingen A-häst. Vi tar bort dem genom att rödmarkera 7, 6, 1 och 0 i A-kolumnen. Växlingen rött-grönt görs med musklick i rutorna.

Vidare tror vi att det vinner minst 1 B-häst, högst 2 C-hästar och högst 1 D-häst. Då återstår 17 912 rader av de 50 400. I programmet ser vi direkt hur många rader som finns kvar efter varje ändring.

17 912 rader är givertvis för mycket för de flesta spelare, men vi är inte klara. För att minska antalet rader ännu mer kan vi ändra i våra val av hästar och krav, eller reducera till ett valfritt antal rader. Mer om smart reducering senare.

Det går att sätta krav på poäng, kuskar, utdelning, par, triss mm, kort sagt "allt man kan tänka sig". Läs mer. 

 

Spela systemet
Ett klick på knappen Flerkupongsystem gör klart systemet. Programmet går då igenom alla enkelrader som ryms inom ramen av garderingar, väljer bort de rader som inte klarar kraven och sätter ihop de som är kvar till ett antal kuponger, ett flerkupongsystem. Det hela går "blixtsnabbt" så man kan enkelt ändra och testa olika lösningar.

Systemet kan lämnas in direkt till atg.se med filöverföring. Om man hellre föredrar ombudet kan man låta programmet fylla i kupongerna.

Flekupongsystemet ger alltid 7 rätt om ramen och kraven håller. Andra kallar flerkupongsystem för reducerat. Vi kallar det flerkupongsystem för att kunna skilja dem från nästa steg i systemutvecklingen, varierande reducering. 

Förbättra vinstchansen ännu mer.
Varierande reducering = smart reducering.


Allt spel handlar om sannolikheter och målet är förstås stor chans till stor vinst. Hur ofta får man sjuan? Kan det vara 3 gånger på 100 spel? I så fall kan vi säga att 7-chansen är 3 %. Med fler hästar i systemet eller mindre stränga krav på raderna ökar chansen men också kostnaden. För att få ner kostnaden kan vi reducera, spela bara utvalda rader från flerkupongsystemet. Med smart reducering kan vi förbättra den totala 7-chansen ännu mer utan att öka kostnaden. Alla rader i ett större flerkupongsystem har inte lika stor vinstchans. Då kan vi låta reduceringen vara liten bland raderna med stor vinstchans och sedan öka gradvis.

Exempel.
I avd 1 tar vi med två hästar, varav den ena bedöms ha mycket stor vinstchans.
I avd 2 tar vi också med två hästar, varav den ena har större vinstchans än den andra.
Om vi översätter det till siffror kan det vara så här.
I avd 1 vill vi ha A-hästen på ca 80 % av raderna och B-hästen på resterande 20 %.
I avd 2 vill vi ha A-hästen på ca 60 % av raderna och B-hästen på 40 %.

Med  enkupongsystem har vi inget val.
När vi streckar två hästar i en avdelning hamnar den ena på hälften av systemets rader. Fördelningen blir 50-50 och vi betalar lika mycket för båda hästarna även om de har olika stor vinstchans. Det är inte optimalt.

Med flekupongsystem
kan vi ha kravet minst 1 A-häst.
Det ger fördelningen 67 % A-hästar och 33 % B-hästar. Varje krav i ett flerkupongsystem gäller minst två hästar i olika avdelningar och behandlar båda hästarna lika, vilket inte heller är optimalt.

Med varierande reducering
 kan vi styra fördelningen som vi vill. Vi kan starta med ett större flerkupongsystem och välja ut raderna så att andelen A-hästar i avd 1 blir mer än 67 % och andelen A-hästar i avd 2 blir mindre än 67 %. Vi kan reducera så att fördelningen blir 80-20 i avd 1 och 60-40 i avd 2. Med smart reducering kan vi satsa så mycket vi vill på varje enskild häst. Det är det mest kostnadseffektiva.

Om vi ger en häst 60 % av systemets rader och garderingen 40 % så beror vinstchansen förstås på vilken av dem som vinner. Med smart reducering blir reduceringen liten bland rader som vi tror har stor vinstchans och ökar sedan gradvis. Reduceringen är alltså varierande.

Att konstruera ett system med smart reducering är enkelt.

1. Ta med så många hästar du vill och sätt valfria krav på raderna
Systemet ska reduceras så här kan man ta med fler hästar och ha mindre stränga krav jämfört med flerkupongsystemet, alltså starta med ett utökat flerkupongsystem. Det ökar chansen att ramen och kraven håller samt möjligheten att vara med vid bättre utdelningar.


2. Sätt poäng på dina hästar i skalan 1-100
Om man vill göra det enkelt för sig kan man med ett musklick överföra insatsfördelningen till poäng och sedan justera dem som man vill. Ju mer man har satsat på de som vinner, desto bättre blir vinstchanserna.


3. Välj hur många rader som ska konstrueras och lämna in systemet till atg.se
Reduceringen kan göras till ett valfritt antal rader. Programmet tillverkar så många rader som man väljer.Flerkupongsystem eller smart reducering?
Vilket system man än väljer är man aldrig garanterad alla rätt. Man kan spricka i ramen med garderingar, kraven eller reduceringen. Med programmet kan man skapa systemet precis som man vill ha det. Det ger bästa möjliga vinstchans.

 

Rätta systemet


Förminskad bild av del av rättningssidan

Systemet kan rättas efter varje avdelning och med ett klick på knappen Nästa avd ser man vad som förväntas där. Att följa loppen kan bli mycket spännande.

Med den här funktionen blir det lika enkelt att rätta systemen som det är att rätta enkupongsystem.


 Här kan du installera programmet.
För att göra utskrifter och lämna in system till ATG måste programmet registreras med en licensnyckel.
Programmet används av många andelsbolag. Bolagshållaren lägger då med systemfilen som bilaga i mail till deltagarna, som i sin tur kan rätta med programmet. Utan registrering fungerar programmet för både rättning och test av systemkonstruktion.