Copéma för V75   
Verktyg för bortval av icke spelvärda rader
 

För varje häst som du tar med till systemet väljer du om det ska vara en A, B, C eller D-häst. Du kan senare ändra dem precis som du vill.

Programmet delar upp ditt enkupongsystem i enkelrader, jämför varje rad med dina krav och väljer bort de rader som inte klarar kraven. De rader som blir kvar sätter programmet ihop till ett antal kuponger. Resultatet blir ett flerkupongsystem. Systemen konstrueras "blixtsnabbt" så du kan enkelt ändra och testa olika lösningar.

I programmet har du flera verktyg för att sätta krav på raderna. Vi rekommenderar inte att du använder alla verktyg till samma system utan bara den eller de som passar dina krav. Du har idéerna - med programmet kan du förverkliga dem.

Vinnare och Villkor

Bild från programmets huvudsida

I exemplet ovan tar Vinnare tar bort alla rader som inte innehåller 2, 3, eller 4 A-hästar samt alla rader som har fler än 1 D-häst.

Genomgående i programmet betyder rött förbjudet och grönt tillåtet antal. Musklick i rutorna växlar rött-grönt.

Under villkor 1 har vi markerat A och B i alla 7 avd. Markeringarna görs med musklick. Ett klick markerar och nästa klick avmarkerar. Vi har också markerat att endast 4-7 är tillåtna. Det betyder att varje rad i systemet kommer att innehålla minst 4 av de markerade, alltså minst 4 A/B.

I ett villkor kan man markera valfria bokstäver samt hur många markerade som ska finnas i varje rad i systemet.

I villkor 2 har vi markerat A i avd 3 och 5 samt rödmarkerat nollan och lämnat 1 och 2 gröna. Det betyder att varje rad i systemet kommer att ha en A-häst i avd 3 eller 5 eller båda.

Programmet har plats för 100 olika villkor men bilden rymmer bara fyra. Med scrollisten upptill väljer man vilka som visas.


 

ABCD-kombinationer


 

I programmets huvudsida finns en lista på alla ABCD-kombinationer. Listan visar hur många rader i enkupongsystemet som finns i varje kombination. Med ett musklick på raden i listan kan man växla om raderna i systemet ska bort eller får finnas kvar.

Varje rad i enkupongsystemet kan väljas bort med flera verktyg. Det räcker att något verktyg väljer bort raden så finns den inte i systemet.

 

Startnummer och kuskar   

Här kan vi markera valfria hästar i ett villkor samt ange hur många av dem som får och inte får finnas i varje rad i systemet. I villkor 1 har vi markerat fyra hästar och satt kravet att minst en av dem ska finnas på varje rad i systemet.

I villkor 2 har vi också markerat fyra hästar. Här är kravet att ingen rad i systemet får ha mer än två av de markerade.

Programmet har plats för 100 olika villkor på startnummer. Med scrollisten väljer man vilka två som ska synas.

Till höger finns en lista på alla kuskar och vilka hästar de kör. Med musklick på en kusk markeras / avmarkeras alla hästar som kusken kör och som finns i systemet. Musklicken påverkar det vänstra synliga villkoret. Det gör det enkelt att sätta krav på till exempel antal vinster för Erik A, antal vinster för Björn G , antal vinster för Erik och Björn tillsammans, eller hur man nu väljer.


 

Poäng
 
Här kan vi sätta krav på poäng, att varje rad i systemet ska ha minst eller högst ett antal poäng. Radens poäng kan i sin tur räknas som produkten eller summan för de sju poängen. Vi väljer.

Vi kan sätta valfria poäng 0-100 för varje häst. Vi kan också välja att med ett musklick låta insatsfördelningen vara poängen, eller vår rank av hästarna eller hästarnas startnummer. Om vi väljer något av de färdiga alternativen kan vi manuellt ändra poängen som vi vill.

Programmet har plats för 100 olika vilkor på poäng.


 

Utdelning


 

Här kan vi välja vilka utdelninga vi spelar mot. I exemplet har vi valt bort alla rader som ger mindre än 10 000 kr I händelse av 7 rätt.

Från insatsfördelningen kan vi beräkna hur de inlämnade raderna är fördelade på olika utdelningsintervall. Läs mer.


Par, triss mm

Här finns många alternativ för den som tror på olika samband mellan startnumren.

I exemplet har vi rödmarkerat, förbjudit, nollan för startnr 1. Det betyder att varje rad i systemet kommer att ha minst en etta.

För nr 2 är kravet att ingen rad i systemet får innehålla mer än tre stycken tvåor.

Vidare har vi kraven att ingen rad i systemet får innehålla exakt 5 eller exakt 3 lika nr. Det får inte heller finnas rader med exakt 2 eller exakt 3 udda nr.

Här kan vi också ange krav på par, triss mm.

Det finns också möjlighet att ange valfria nr och sätta krav på lägsta och högsta antal av dessa nummer i varje rad i systemet. Programmet har plats för 20 sådana villkor.

 Installera programmet från nedladdningssidan och upptäck hur du kan förbättra dina vinstchanser. Efter nedladdning fungerar alla verktyg och du kan skapa system, men inte lämna in systemen till ATG. För detta krävs att programmet registreras med en licensnyckel.

Om man spelar tillsammans behöver inte alla deltagare ha ett registrerat program. Den som lämnar in systemet kan maila deltagarna och lägga med filen med systemet som bilaga. Deltagarna tar emot mailet, sparar bilagan och när det är dags för rättning öppnar man sitt program, hämtar in systemet och rättar med programmet. System kan hämtas in och rättas med program som inte är registrerade.

Programmet har plats för mängder av olika krav och villkor på raderna. Ingen lär använda allt till ett och samma system men alla bör hitta passande verktyg till sina idéer.

Hem

Trav

Tips

Bomb

Program o bruksanv.

Licenser