Lyckolotto

Även på Lotto kan man förbättra sina chanser. Ju mer olika de spelade raderna är varandra, desto större blir chansen att åtminstone någon rad ger vinst.
 
Systemet Lyckolotto garderar alla 35 nr, varav ett nr väljs som lyckonr. Om lyckonumret finns i den rätta raden ger systemet minst 4 rätt i 97 %. Systemet är på 34 rader.
 
5, 6 eller 7 rätt 15 %
minst 3 rader med 4 rätt 16 %
2 rader med 4 rätt 41 %
1 rad med 4 rätt 25 %
högst 3 rätt __3 %
100 %
 
Ett klick på konstrueraknappen slumpar fram ordningen på de 34 nummer som återstår efter valet av lyckonumret. Därefter beräknas raderna från nummerordningen och systemnyckeln för Lyckolotto. Det blir alltså olika raduppsättning vid varje konstruktion även om lyckonumret är detsamma.
 
Välj lyckonr!

Antivirusprogram tycker inte om att sajter sänder information. Inlämningen av systemet till Svenska Spel måste därför göras manuellt istället för med filinlämning.

Copyright 2016, Copéma