Copéma Tips   
För bättre vinstchanser


 

 

 

Tre enkla steg till bättre vinstchanser.
 

1. Gardera på ett bättre sätt

Till varje match finns 100 % tecken, som man får fördela valfritt på 1, X och 2.
   


Del av skärmbild


Varför är procentuella garderingar bättre?

I till exempel en vanlig halvgardering 1X har hälften av raderna i systemet en etta på matchen och hälften kryss, 50-50.
Med vanliga garderingar finns bara alternativen 100 för säker, 50-50 för halvgardering och 33-33-33 för helgardering. Här väljer man som man vill!

Om man tror mer på ettan än krysset i en halvgardering 1X väljer man förstås mer ettor än kryss. Målet är att träffa rätta raden med så höga procent som möjligt. Det förbättrar vinstchanserna.


Programmet håller reda på att summan blir 100 % i varje match, Därför räcker det att ange procenten för två av tecknen i varje match.

Om man vill utgå från folkets tips eller Svenska Spels odds kan man lägga in dem i garderingarna med ett musklick. Sedan kan man enkelt justera dem som man vill.


 

2. Öka vinstchansen med krav på radernaInom ramen av garderingar kan det finnas tipsrader som man inte vill ha med. Sådana rader kan vi ta bort genom att sätta krav på raderna.

Varför ökar vinstchansen med krav på raderna?
Om antalet möjliga rader till systemet minskar, ökar chansen att den rätta raden kommer med i systemet vid reduceringen. Det hela förutsätter givetvis att man inte tar bort raden med 13 rätt.


Krav kan sättas på utdelning, procentprodukt, procentsumma, teckensorter, teckenföljder, teckensekvenser och det vi kallar villkor på raderna. I exemplet har vi ett villkor. Givetvis använder man bara de krav man tycker sig behöva.

I villkor 1 har vi markerat vinst för
Everton, Tottenham, Manchester C och Sheffield W. Valfria tecken kan markeras med musklick i rutorna. Med markeringar i fyra matcher blir rutorna 0-4 i stapeln klickbara och kan växlas rött/grönt. Genomgående i programmet betyder rött förbjudet och grönt tillåtet.

Villkor 1 innebär att varje tipsrad i systemet innehåller minst 2 av de markerade tecknen, vilka två som helst. Tipsrader som innehåller bara en eller ingen av de markerade tecknen kan inte komma med i systemet.

 

 
3. Konstruera systemet.

 


Så här gör man ett reducerat system

Skriv in hur många rader som ska tillverkas,,
välj minsta radskillnad nertill, lämpligen 1,
och klicka på "Konstruera".

Vinstchanserna beror på procenten för de rätta tecknen, kraven och antalet rader. I programmets huvudsida kan man se systemets 13-chans.
  

De här valen är förinställda och behöver bara ändras om man vill testa effekterna med och utan vissa krav på tipsraderna.

 

 

Så här gör man ett system med 13-rättsgaranti
För att vara säker på 13 rätt om garderingarna och kraven håller, väljer man matematiskt och klickar på "Konstruera". Antalet rader bestäms då av garderingarna och kraven.

 

 
 

Lämna in systemet till Svenska Spel

Det är enkelt att lämna in systemet till Svenska Spel.

Ett klick på "Överför till Svenska Spel" öppnar deras sajt för inlämning. Där finns systemet och knappen "Betala".
Överföringen av raderna görs i samband med klicket på knappen.

Om man hellre vill  lämna in spelet via ombud låter man programmet fylla i kupongerna.

 

 


Med programmet kan man skapa systemet precis som man vill ha det och också följa det med liveprognos. Att se aktuella matchresultat med tillhörande utdelning och systemets vinstrader under tiden som matcherna spelas kan bli riktigt spännande.

Här kan du
installera programmet.
För att kunna göra utskrifter och lämna in system till Svenska Spel måste programmet registreras med en
licensnyckel.
Programmet används av många andelsbolag. Bolagshållaren lägger då med systemfilen som bilaga i mail till deltagarna, som i sin tur kan rätta med programmet. Utan registrering fungerar programmet för både rättning och systemkonstruktion.


Hem

Trav

Tips

Bomb

Program o bruksanv.

Licenser