Copéma Tips   
För bättre vinstchanser


 

 

 

Tre enkla steg till bättre vinstchanser.
 

1. Gardera på ett bättre sätt

Till varje match har du 100 % tecken, som du får fördela valfritt på 1, X och 2.
   


Del av skärmbild


Varför är procentuella garderingar bättre?

I till exempel en vanlig halvgardering 1X har hälften av raderna i systemet en etta på matchen och hälften kryss, 50-50.
Med vanliga garderingar finns bara alternativen 100 för säker, 50-50 för halvgardering och 33-33-33 för helgardering. Här väljer du som du vill!

Om du tror mer på ettan än krysset i en halvgardering 1X väljer du förstås mer ettor än kryss. Målet är att träffa rätta raden med så höga procent som möjligt. Det förbättrar vinstchanserna.


Programmet håller reda på att summan blir 100 % i varje natch, Därför räcker det att ange procenten för två av tecknen i varje match.

Om du vill utgå från folkets tips eller Svenska Spels odds kan du lägga in dem i garderingarna med ett musklick. Sedan kan du enkelt justera dem som du vill.


 

2. Öka vinstchansen med krav på radernaInom ramen av garderingar kan det finnas tipsrader som man inte vill ha med. Sådana rader kan vi ta bort genom att sätta krav på raderna.

Varför ökar vinstchansen med krav på raderna?
Om antalet möjliga rader till systemet minskar, ökar chansen att den rätta raden kommer med i systemet vid reduceringen. Det hela förutsätter givetvis att man inte tar bort raden med 13 rätt.


Krav kan sättas på utdelning, procentprodukt, procentsumma, teckensorter, teckenföljder, teckensekvenser och det vi kallar villkor på raderna. I exemplet har vi ett villkor. Givetvis använder man bara de krav man tycker sig behöva.

I villkor 1 har vi markerat vinst för
Everton, Tottenham, Manchester C och Sheffield W. Valfria tecken kan markeras med musklick i rutorna. Med markeringar i fyra matcher blir rutorna 0-4 i stapeln klickbara och kan växlas rött/grönt. Genomgående i programmet betyder rött förbjudet och grönt tillåtet.

Villkor 1 innebär att varje tipsrad i systemet innehåller minst 2 av de markerade tecknen, vilka två som helst. Tipsrader som innehåller bara en eller ingen av de markerade tecknen kan inte komma med i systemet.

 

 
3. Konstruera systemet.

 


Så här gör du ett reducerat system

Skriv in hur många rader du vill tippa,
välj minsta radskillnad nertill, lämpligen 1,
och klicka på "Konstruera".

Vinstchanserna beror på hur mycket du har satsat på de rätta tecknen, dina krav och hur många rader du tippar. I programmets huvudsida kan man se systemets 13-chans.
  

De här valen är förinställda och behöver bara ändras om du vill testa effekterna med och utan vissa krav på tipsraderna.

 

 

Så här gör du ett system med 13-rättsgaranti
Om du vill vara säker på att få en rad med 13 rätt, om dina garderingar och krav på raderna håller, väljer du matematiskt och klickar på "Konstruera". Antalet rader bestäms då av garderingarna och kraven.

 

 
 

Lämna in systemet till Svenska Spel

Det är enkelt att lämna in systemet till Svenska Spel.

Ett klick på "Överför till Svenska Spel" öppnar deras sajt för inlämning. Där finns systemet och knappen "Betala".
Överföringen av raderna görs i samband med klicket på knappen.

Om du hellre vill  lämna in spelet via ombud låter du programmet fylla i kupongerna.

 

 
 

Med programmet kan du skapa systemen precis som du vill ha dem och följa dem med liveprognos. Att se aktuella matchresultat med tillhörande utdelning och systemets vinstrader under tiden som matcherna spelas kan bli riktigt spännande.

Programmet kan installeras från nedladdningssidan. Där finns också en bruksanvisning som kan ses på skärmen. Till nedladdningssidan.
För att kunna göra utskrifter och lämna in system till Svenska Spel måste programmet registreras med en licensnyckel. Beställ här.


Äldre videor om Copéma Tips.
Skärmbilderna kan skilja sig från de nyare versionerna.
1. Enkel systemkonstruktion  6 min       2. Rättning och reducering  10 min       
3. Villkor på raderna, del 1
  6 min         4. Villkor på raderna, del 2
  9 min 

 

Beställa licensnyckel               Program och bruksanvisningar               Startsidan